Şok cihazlarımız; et, balık, meyve ve sebze gibi taze gıdaların en etkili şekilde dondurulması amacıyla, depolama kapasiteleri göz önünde bulundurularak üretilmektedir. Sistem tasarımı, izoleli odaya ürünlerin bir defada yüklenmesi ve işlem sonunda şoklanmış ürünün oda dışına alınması prosesine göre yapılmaktadır. Kompresör güçleri ve soğutma kapasiteleri ihtiyaca göre belirlenmektedir. Şok soğutmadaki amaç ürünün merkez sıcaklığını muhafaza sıcaklığına getirmektir. Bu sebeple ürün tipine göre şok odası sıcaklığı farklılık gösterebilir. Bazı ürünlerde -30°C sıcaklıkla kaliteli şoklama yapılabilirken ürün tipine göre bu sıcaklık -50°C’ye kadar düşebilmektedir.

Ürün tipine göre seçilen kompresör ile çalışan soğutma sistemi, hava soğutmalı kondenserli dış ünite ve oda içinde yönlendirilmiş hava akımı yaratacak şekilde planlanmış iç üniteden oluşmaktadır. İç ünitenin bu şekilde tasarlanmasının amacı, dondurulacak ürünün “şok tüneli” adıyla tanımlanan yüksek hızlı hava akımı içinde kalmasını sağlamaktır. Böylece, kısa zamanda ürünün çekirdek sıcaklığının donmuş muhafaza sıcaklığına getirilmesi mümkün olacaktır.

Şok soğutmadan sağlıklı ve verimli sonuç almak, şoklanacak ürünün oda içinde doğru istif sekline ve sistemin doğru kullanılmasına bağlıdır. Prensip olarak her yeni şok soğutma yatırımı projesinde oda tasarlanırken odanın ne şekilde kullanılacağı (yükleme tonajı, istif sekli, oda boyutları ve şoklama süresi) planlanır. Özellikle istif sekli homojen hava akiminin sağlanması bakımından çok önemlidir. Homojen hava akımı ürünlerin her noktada ayni seviyede şoklanmasını sağlar.

E-Bültene Kayıt Olun
E-Bültenimize kayıt olarak en hızlı şekilde kampanyalarımızdan ve firmamızla ilgili haberlerden bilgi sahibi olabilirsiniz.